Martina Matějíčková

Bachelor's thesis

Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru

Women's Awareness of Neonatal Icterus after Delivery
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma "Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru" je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů perinatologie a neonatologie, dále je zaměřena na klasifikaci novorozence dle délky gestace. Rovněž jsou zde objasněny příčiny novorozenecké hyperbilirubinemie, její rozdělení na nekonjugovanou a konjugovanou, klinické projevy a diagnostika …more
Abstract:
My bachelor thesis is titled "Women's Awareness of Neonatal Icterus after Delivery" and is divided into two parts- a theoretical and a practical part. The theoretical part defines perinatology and neonatology terms. It is also focused on the categorization of newborns according to their gestational age. It clarifies the causes of neonatal hyperbilirubinemia, metabolism of bilirubin (its division into …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016
Accessible from:: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Žárská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Matějíčková, Martina. Informovanost žen po porodu o novorozeneckém ikteru. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe