MgA. Barbora Štěpánková

Bakalářská práce

Kulturní politika obce Česká Třebová

Cultural Policy of The Town of Česká Třebová
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Kulturní politika obce Česká Třebová“ pojednává o současném stavu kulturní politiky v obci Česká Třebová. První část se věnuje vymezení základních pojmů z oblasti kulturní politiky, současnému stavu kulturní politiky na území České republiky a nastínění legislativního rámce včetně základních státních koncepcí. Druhá část zahrnuje obecnou charakteristiku města Česká Třebová …více
Abstract:
Annotation The Bachelor thesis “Cultural Policy of The Town of Česká Třebová” deals with the contemporary state of cultural policy of the town of Česká Třebová. In the first part, there are definitions of basic terms from the area of cultural policy, contemporary state of cultural policy in The Czech Republic, and the outline of legislative scheme including fundamental state concepts. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Josef Menšík
  • Oponent: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/icyen/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební manažerství