Dominik Lamacz

Bakalářská práce

Analýza vybraného distribučního podniku a návrh přechodu na procesní řízení

Analysis of a selected distribution company and a design of transformation towards a business process management system
Anotace:
V této bakalářské práci jsou nejprve v teoretické části představeny a popsány pojmy procesu a procesního řízení a srovnání s řízením funkčním. Dále je popsána základní osnova pro postup při transformaci procesů a způsobu řízení. V praktické části je popsána situace konkrétní distribuční společnosti, která je momentálně řízena způsobem funkčním. Následně jsou navrženy a pomocí daných notaci a nástrojů …více
Abstract:
In the theory section of this bachelor thesis there are presented and described concepts of process, business process management and its comparison with traditional functional management. Consequently, there is a fundamental description of procedure of a transformation of processes and management system. In the method section there is a description of the situation of a specific distribution company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2018
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Michaela Šnapková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71910

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika