Dominik Lamacz

Bachelor's thesis

Analýza vybraného distribučního podniku a návrh přechodu na procesní řízení

Analysis of a selected distribution company and a design of transformation towards a business process management system
Abstract:
V této bakalářské práci jsou nejprve v teoretické části představeny a popsány pojmy procesu a procesního řízení a srovnání s řízením funkčním. Dále je popsána základní osnova pro postup při transformaci procesů a způsobu řízení. V praktické části je popsána situace konkrétní distribuční společnosti, která je momentálně řízena způsobem funkčním. Následně jsou navrženy a pomocí daných notaci a nástrojů …more
Abstract:
In the theory section of this bachelor thesis there are presented and described concepts of process, business process management and its comparison with traditional functional management. Consequently, there is a fundamental description of procedure of a transformation of processes and management system. In the method section there is a description of the situation of a specific distribution company …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2018
  • Supervisor: Tomáš Bruckner
  • Reader: Michaela Šnapková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71910