Bc. Lucie Burkoňová

Diplomová práce

Výtvarný projev dětí s kombinovaným postižením předškolního věku

An artistic expression of children with mixed disabilities Preschool
Anotace:
Diplomová práce „Výtvarný projev dětí s kombinovaným postižením předškolního věku“ se zabývá, do jaké míry mohou výtvarné činnosti děti s kombinovaným postižením rozvíjet. Cílem práce je zjistit vliv výtvarných aktivit na rozvoj psychických procesů a samotný vztah k výtvarné aktivitě u dětí s kombinovaným postižením.
Abstract:
The thesis "Artistic expression of preschool children with multiple disabilities" explores how art activities can help develop children with multiple disabilities. The aim is to determine the influence of art activities for the development of mental processes and the actual relationship to art activities for children with multiple disabilities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta