Vojtěch Půček

Bachelor's thesis

Vliv průzkumů veřejného mínění na volební účast

Opinion polls and voter turnout
Abstract:
Práce se zabývá vlivem průzkumů volebních preferencí na volební účast. Toto téma je stále předmětem diskuzí nejen v ekonomických kruzích. Teoretická část obsahuje rešerši literatury zabývající se nejprve volební účastí a průzkumy veřejného mínění, poté shrnuje základní poznatky dosavadního výzkumu vzájemného vztahu těchto termínů. V praktické části je pomocí ekonomického experimentu zkoumán vliv informací …more
Abstract:
This thesis is focused on the relationship between public opinion polls and voter turnout. The topic is nowadays being discussed not only among economists. The theoretical part provides an overview of scientific literature about voter turnout, public opinion polls and especially studies related to the effect of interaction between these terms. The second part examines the results of an economic experiment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miloš Fišar, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration