Jana Šebetková

Bakalářská práce

Průzkumy politických preferencí

Researches of Political Preferences
Anotace:
Práce se zabývá průzkumy politických preferencí v České republice. Ukazuje, jakými metodami se tyto průzkumy realizují a zda jejich výsledky odpovídají skutečným výsledkům samotných voleb.
Abstract:
This work describes researches of political and electoral preferences surveys in the Czech Republic. It shows the methods of the researches and if their results correspond to the real results of votes.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Ondřej Štěch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šebetková, Jana. Průzkumy politických preferencí. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická