Bc. Pavla Nesládková

Bakalářská práce

Národnostní problematika meziválečného československého školství a kultury

National issues of the interwar Czechoslovak education and culture
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na meziválečné Československo, česko-německé vztahy a československé školství (z národnostního hlediska). Poslední část práce se věnuje městu Brnu a kulturním aktivitám brněnských německých škol jako potencionálnímu prostředku sebeidentifikace německých dětí.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on inter-war Czechoslovakia, Czech-German relations and Czechoslovak education (in terms of ethnicity). The last part of the thesis is focused on Brno and the cultural activities of German schools in Brno as potential means of self-identification of German children.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta