Theses 

Základné právne a ekonomické faktory v oblasti podnikateľských úverov – Martin Pitoňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Martin Pitoňák

Bakalářská práce

Základné právne a ekonomické faktory v oblasti podnikateľských úverov

Basic legal and economic factors in business loans

Abstract: This work deals with essential factors important for providing business credits (businesses with credit). Its aim is to provide an insight in to this type of credit, looking at economic and also legal terms. It represents a brief overview of the banking system, banking law and banking supervision. This work is involved in an institute of financial law credit, also as an obligation law relationship and credit fraud.It aims to bring basic definition of credit in legal and economic terms. It presents the basic division of credit and a brief description of selected types, which are important in the area of business. It also addresses the process of credit and credit risk and does not forget the area of hedging credits.

Abstract: Práca sa zaoberá základnými faktormi dôležitými pre poskytovanie podnikateľských úverov. Snaží sa priniesť pohľad na tento typ úverov z ekonomického, ale aj právnického hľadiska. Predkladá stručný prehľad bankového systému, bankového práva a bankového dohľadu. Venuje sa úveru ako finančno-právnemu inštitútu, ďalej ako záväzkovo-právnemu vzťahu a aj ako úverovému podvodu. Snaží sa priniesť základnú definíciu úveru, tak z hľadiska právneho ako aj ekonomického. Predkladá základné delenie úverov a stručnú charakteristiku vybraných druhov dôležitých najmä z hľadiska podnikania. Ďalej sa venuje úverovému procesu a úverovému riziku, pričom nezabúda ani na problematiku zaisťovania úverov.

Klíčová slova: úver, podnikateľské úvery, poskytovanie úverov, riziko, zabezpečenie, loan, business loans, lending, risk, security

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz