Bc. Klára Pažoutová

Bakalářská práce

Rozvoj komunikačních schopností u dítěte se souběžným postižením více vadami

Development of communication abilities of child with multiple disability
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačních schopností dítěte se souběžným postižením více vadami. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola definuje souběžné postižení více vadami a jednotlivá postižení kombinující se mezi sebou. Druhá kapitola vymezuje osobnost dítěte předškolního věku, komunikaci, specifika řečového vývoje u dětí se sluchovým postižením a souběžným postižením více …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the develop of communication of child with multiple disabilities. The thesis is divided into three chapters. First chapter define multiple disabilities and individual disabilities which can be combine with each other. Second chapter define personality of the preschooler, communication, specifics of speech development of children with hearing impairment and multiple disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta