Klára Škarohlídová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika sociální práce s osobami závislými na alkoholu

Abstract:
Absolventská práce s názvem „Specifika sociální práce s osobami závislými na alkoholu“ je zaměřena na problematiku alkoholové závislosti. Práce si stanovuje za cíl, popsat tuto problematiku a identifikovat možnosti sociální práce s cílovou skupinou. Práce se skládá z teoretické a empirické části. Teoretická část představuje závislost jako takovou a na úvod práce popisuje znaky závislosti na alkoholu …more
Abstract:
The graduate thesis with the name "Specifics of social work with people addicted to alcohol" is focused on the issue of alcohol addiction. The work aims to describe this issue and identify social work opportunities with the target group. The work consists of theoretical and empirical part. The theoretical part presents addiction as such and at the beginning of the thesis describes the features of alcohol …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická