Ivana Freitingerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metody sociální práce uplatňované ve školské sociální práci

Anotace:
Absolventská práce se věnuje metodám sociální práce, které je možné využít v rámci konceptu školské sociální práce. Cílem je na základě kompilace odborné zahraniční literatury popsat, jaké metody sociální práce jsou relevantní pro školskou sociální práci. Práce je koncipována jako teoretická, má proto pouze jednu část. Ta je rozdělena do tří kapitol, ve kterých je představen koncept školské sociální …více
Abstract:
The graduate thesis deals with the methods of social work which can be used in a concept of school social work. The aim is on the basis of a compilation of professional foreign literature to describe which methods of social work are relevant for the school social work. This thesis is conceived as a theoretical work, therefore it has only one part. It is divided into three chapters, in which the concept …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc