Bc. Kateřina Kopečková

Bakalářská práce

Vztah mezi vděčností, nepřipoutaností k já, všímavostí a životní spokojenosti

Relationship between gratitude, nonattachment to self, mindfulness and life satisfaction
Anotace:
Práce zkoumá a ověřuje souvislosti mezi vděčností, nepřipoutaností k Já, všímavostí a životní spokojeností. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat možný vztah mezi vděčností a nepřipoutaností k Já. Především jsme chtěli prozkoumat, zda má nepřipoutanost k Já vliv na vztah mezi vděčností a životní spokojeností. V teoretické části jsme postupně představili jednotlivé konstrukty důležité pro naší práci …více
Abstract:
The thesis examined and verified relations between gratitude, nonattachment to self, mindfulness and life satisfaction. The main aim of this study was to analyse possible relation between gratitude and nonattachment to self. We also wanted to analyse whether nonattachment to self would moderate the relationship between gratitude and life satisfaction. In the theoretical part we gradually introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta