Bc. Markéta Procházková

Bakalářská práce

Potenciál kulturního cestovního ruchu Opolského vojvodství

Cultural Tourism Potential in Opole Voivodeship
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na potenciál kulturního cestovního ruchu v Opolském vojvodství. Cílem práce je shromáždění informací o tomto menším vojvodství, které v českém prostředí není až tak známé v porovnání s některými většími a atraktivnějšími vojvodstvími v Polsku. Práce je rozdělená na čtyři kapitoly. První kapitola se věnuje pojmu kultura, základnímu vymezení a klasifikaci cestovního …více
Abstract:
This Bachelor thesis is aimed to cultural tourism potential of Opole Voivodeship. The purpose of this thesis is gathering information about this small Voivodeship, which is not so well known in Czech surrowdings compared to some of bigger and more attractive Voivodeships in Poland. This thesis is divided to four chapters. First chapter is applied to term culture, the basic definiton and classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
  • Oponent: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu