Bc. Tomáš Vrána

Diplomová práce

Plánování rozvoje a rozpočet města Pohořelice

Development ,Planning and Budgeting of the Town Pohořelice
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu strategického dokumentu a analýzu rozpočtů města Pohořelice za období 2015 – 2018. Na základě výsledků provedených analýz je zpracována SWOT analýza, která je východiskem pro následně navrhnutou strategickou vizi města a strategické cíle. Uvedené návrhy slouží jako východiska pro nový program rozvoje města, který je podkladem pro lepší plánování rozvoje města …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the analysis of the strategic document and the analysis of the budgets of the town Pohořelice for the period 2015 – 2018. Based on the results of the analyzes there is processed SWOT analysis, which is the basis for the proposed strategic vision of the municipality and strategic objectives. These proposals serve as a basis for a new municipality development program, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaroslav Hloušek, MSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING