Bc. Romana Matušů

Diplomová práce

Analýza rozpočtového hospodaření obce Moravany

Analysis of budgeting of small town Moravany
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na finanční analýzu hospodaření obce Moravany v letech 2011-2015. Dále je provedena analýza dokumentu, který se zabývá rozvojem obce, v souladu s rozpočtem pro rok 2016 a 2017. Závěrečná část obsahuje souhrn výsledků, návrhů a doporučení pro obec.
Abstract:
Diploma thesis is focused on the Financial analysis of the municipality of Moravany in 2011-2015. An analysis is also made of the document, which deals with the development of the municipality, in the context of the budgets for 2016 and 2017. The final part contains a summary of the results, suggestions and recommendations for the municipality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Lucie Dechetová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting