Jan Salga

Bakalářská práce

Česká republika jako exportně orientovaná malá otevřená ekonomika

Anotace:
S rostoucí globalizací a větší otevřeností ekonomiky České republiky je její hospodářská situace stále více závislá na externím vývoji. Tato práce se zabývá současnou pozicí České republiky jako malé exportně orientované ekonomiky v mezinárodním obchodu se zhodnocením její míry otevřenosti, zapojení do provádění společné obchodní politiky Evropské unie i tvorby a realizace její proexportní politiky …více
Abstract:
With the progression of globalisation and the larger degree of openness of the Czech economy the economic situation of the Czech Republic is increasingly dependent on external developments. This bachelor thesis deals with the current economic position of the Czech Republic as a small export-oriented economy in international trade with an evaluation of its degree of openness, its engagement in the European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Zdeněk Pavlík
  • Oponent: Kateřina Gajdušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25338