Milan Kubeček

Bakalářská práce

Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien - am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum 10.11.2010 - 10.02.2011

The Image of Germany in Czech Mass Media Using the Example of the Public Television ČT2 (Czech Television 2) in the Period between 10.11.2010 and 10.02. 2011
Abstract:
Theoretical part of my bachelor thesis is mainly concentrated to mass media, followed by topic of Czech TV channel ČT including its programme(shows) especially ČT2 and its role in Czech society as well. The main aim of my bachelor thesis is to point out what opinion is given to spectators in Czech republic about Germany through previously mentioned TV channel demonstrated within analyses of some chosen …více
Abstract:
V teoretické části předložené závěrečné práce je pozornost věnována masovým médiím, dále je tématem český televizní kanál ČT společně s jeho programy, hlavně ČT2 a také jeho role v české společnosti. Hlavní cíl bakalářské práce spočívá v tom, v praktickém díle na základě analýzy některých mnou vybraných, v průběhu tří měsíců sledovaných pořadů o Německu na ČT2 poukázat, jaký obraz této země je tímto …více
 

Klíčová slova

ČT ČT2 média film dokument Německo.
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kubeček, Milan. Das Deutschlandbild in den tschechischen Medien - am Beispiel des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders ČT2 im Zeitraum 10.11.2010 - 10.02.2011. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická