Bc. Petra Frýbová

Diplomová práce

Farmakoekonomické aspekty léčby nejčastějších symptomů u nemocných v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

The pharmaeconomic aspects of treatment of the most common symptoms in the final stage of terminally ill patients
Anotace:
Diplomová práce se zabývá farmakoekonomickými aspekty léčby nejčastějších symptomů u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Cílem práce je vyjádření farmakoekonomické náročnosti léčby symptomů s nejvyšší incidencí v Domácí hospicové péči v roce 2016. V teoretické části je popsána paliativní a hospicová péče, financování domácí zdravotní péče, hlavní paliativní symptomy, farmakoekonomika …více
Abstract:
This thesis focuses on the pharmaeconomic aspects of treatment of the most common symptoms of patients in the final stage of terminal illness. The aim of this work is to present the pharmaeconomical costs to treat symptoms with the highest incidence in home-based hospice care in the year 2016. The theoretical part describes palliative and hospice care, home-based hospice care, financing home-based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Frýbová, Petra. Farmakoekonomické aspekty léčby nejčastějších symptomů u nemocných v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Pardubice, 2018. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií