Marek Toráň

Bakalářská práce

Najvyšší kontrolný úrad SR ako nezávislý orgán kontroly

The Supreme Audit Office of the Slovak Republic as an independent control authority
Abstract:
The aim of the thesis was to analyze the legal status and operation of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic, to describe in details the procedure while performing the control and point out problems that arise when correcting deficiencies found. The content of thesis is arranged into five chapters. The first chapter defines the term and characteristics of control. This chapter deals with …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bolo analyzovať právne postavenie a pôsobenie Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, podrobnejšie sa venovať postupu pri výkone kontroly a poukázať na problémy, ktoré vznikajú pri uplatňovaní nápravy zistených nedostatkov. Obsah práce je rozvrhnutý do piatich kapitol. Prvá kapitola definuje pojem a charakteristické črty kontroly. Ďalej sa kapitola venuje funkciám …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Petra Andorová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Vladislav Marko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK