Bc. Michaela Žváčková

Master's thesis

Optimalizace firemní kultury hotelu

The corporate culture of the hotel optimization
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá optimalizací firemní kultury hotelu Beta v Olomouci. Cílem této práce je posoudit současnou firemní kulturu hotelu Beta a na základě zjištěných výsledků navrhnout opatření vedoucí k její optimalizaci. Pro účely výzkumu byla použita metoda pozorování a dotazníkového šetření, která se zaměřuje na tyto oblasti: vztahy na pracovišti, pracovní prostředí, motivace, odměňování …viac
Abstract:
This master’s dissertation deals with optimalization od corporate culture in hotel Beta in Olomouc. Main goal of this siddertation is to assess a present corporate culture in hotel Beta and, on the basic of results of analyze, propose measures of optimalization of corporate culture. Two methods of research were used: observation method and survey focused on relationships at the workplace, working environment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/y77ry/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / odbor:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)