Bc. Lenka Tvrdíková

Diplomová práce

Význam turistických informačních center

Importance of Tourist Information Centres
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o významu TIC jako nástroji cestovního ruchu, místního průvodce, orientačního bodu nebo pomocníka při návštěvě turistické destinace. Cílem práce je ověřit si na konkrétních TIC, jaké služby nabízejí a jak tyto služby plní, zhodnotit úroveň poskytovaných služeb TIC v ČR na základě porovnání a jak se podílí na rozvoji cestovního ruchu v regionu. Tato práce by měla prověřit …více
Abstract:
This Master´s Thesis discusses the importance of Touristic Information Centre as a tool of tourism, local guide, landmark or helper in the visited area. The aim of my Thesis is to verify on the specific TIC, what services they offer and how these services perform, evaluate the level of service TIC in the Czech Republic via comparison, and how is these involved in the development of tourism in the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Alena Pilná
  • Oponent: Ing. Jiří Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní