Theses 

Příprava a ověření aktivit pro program Zdravá mateřská škola – Nela Bartolomeu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Nela Bartolomeu

Bakalářská práce

Příprava a ověření aktivit pro program Zdravá mateřská škola

The preparation and verificaton of activits for the program of Healthy kindergarten.

Anotace: Záměrem bakalářské práce je připravit a ověřit aktivity v rámci programu podpory zdraví v mateřské škole. Bakalářská práce má teoreticko-aplikační charakter. Strukturu teoretické části tvoří tři kapitoly a podkapitoly, které vnáší osvětlení do struktury školního kurikula podpory zdraví. Teoretická část popisuje jednotlivá dělení školního kuri-kula. Dále se snaží přiblížit podstatu programu podpory zdraví v mateřské škole. Za důleži-té jsem však považovala také vystihnout vznik programu podpory zdraví v České republice. Aplikační část bakalářské práce spočívá v přípravě a následné realizaci navrženého školního kurikula. Jeho součástí jsou zpracované projekty a část třídního kurikula podpory zdraví. V závislosti na realizaci těchto zpracovaných dokumentů je součástí praktické části evaluace. Díky tomuto vyhodnocení bylo možno identifikovat a blíže specifikovat kvalitu navrženého školního kurikula. To mělo za cíl stimulovat nedostatky, se kterými se daná mateřská škola potýkala v předchozích letech.

Abstract: The thesis is focused od the preparation and verification of the activities in the programme of support to perich in the kindergarten. The thesis has the character of a theoreticaly-application. The structure of the theoretical part consists of free chapters and subchapters. These chapters characterize the structure of the school curriculum, health promotion. The theore-tical part describes the division of school curriculum and lays the essence of a program to promote health in nursery school. I considered it important to capture the emergence of health promotion program in the Czech Republic. The application part of the Bachelor thesis consists in the preparation and implementation of the proposed school curriculum. The part od the school curriculum are processed and projects, said the class curriculum of health promotion. On the basis of the implementation of these documents is part of the application part evaluations. Thanks evaluation I could identify and bring the quality of the proposed school curriculum. The school curriculum should aim to stimulate the schortcomings which the nursery school was in previous years.

Klíčová slova: škola podporující zdraví, zdravotní výchova, kurikulum podpory zdraví

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41307 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bartolomeu, Nela. Příprava a ověření aktivit pro program Zdravá mateřská škola. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:36, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz