Ing. Mgr. Katarzyna Kantorová, MBA

Bakalářská práce

Tvorba marketingové komunikační kampaně (komunikačního mixu) podniku Walmark, a.s.

The creation of marketing communication campaigns (communication mix) of the Walmark company
Anotace:
Tématem bakalářské práce je: „Tvorba marketingové komunikační kampaně (komunikačního mixu) podniku Walmark a.s.“. Nejdůležitějším cílem této bakalářské práce je definování a představení jednotlivých procesů tvorby kampaně pro produkt Marťánci – multivitaminového doplňku stravy pro děti. Neméně důležitou částí této práce je stanovení výchozích marketingových kroků pro přípravu komunikační kampaně a …více
Abstract:
The topic of the thesis is: "The creation of marketing communication campaigns (the communication mix) of the Walmark company". Its most important goal is to define the individual processes and the performance of the campaign, as well as to evaluate the effectiveness of marketing campaigns and determine the current marketing steps for the preparation of marketing communications campaigns for Martians …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní