Klára HEIDENREICHOVÁ

Diplomová práce

Mezinárodní srovnání percepce vybraných druhů živočichů dětmi 1. stupně základní školy

International comparisons of the perception of selected animals by primary school pupils
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na environmentální výchovu. Cílem práce je porovnat pomocí dotazníkového šetření vztah k přírodě a konkrétním druhům živočichům u žáků třetích až pátých ročníků základních škol v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo. Dotazník má dvě části. V první části jsou dotazníkové otázky zaměřeny na zjišťování vztahu žáků k domácím i volně žijícím …více
Abstract:
This thesis is focused on environmental education. The aim of the study is to compare using a questionnaire relationship to nature by pupils of third to fifth grade elementary schools in the Czech Republic, the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. The questionnaire has two parts. The first part of the questionnaire questions aimed at determining the relationship of pupils to domestic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEIDENREICHOVÁ, Klára. Mezinárodní srovnání percepce vybraných druhů živočichů dětmi 1. stupně základní školy. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy