Iveta RAMPACHOVÁ

Bakalářská práce

Pohybové aktivity v přírodě dětí předškolního věku s prvky environmentální výchovy v rámci naučné stezky

Physical activities in nature for preschool children with elements of environmental education within the educational trail
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem pohybových aktivit dětí předškolního věku s propojením ekologie. Na začátku teoretické části se práce zabývá obecnou charakteristikou předškolního věku. Dále popisuje co je to pohyb, jaký má význam pro vývoj dítěte a využití pohybových her všeobecně. Část teorie definuje ekologii a základní pojmy s ní spojené, zabývá se environmentální výchovou dětí, která je zahrnutá …více
Abstract:
Physical activities in nature for preschool children with elements of environmental education within the educational trail. The bachelor thesis deals with the importance of physical activities of preschool children with the connection with ecology. At the beginning of the theoretical part the bacherol thesis deals with the general characteristics of preschool age. Next,, it describes what is the movement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAMPACHOVÁ, Iveta. Pohybové aktivity v přírodě dětí předškolního věku s prvky environmentální výchovy v rámci naučné stezky . Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy