Lucie RAŠKOVÁ

Diplomová práce

Fundraising, marketing a financování nestátních neziskových organizací

Fundraising, marketing and financing of nongovernmental organizations
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je zhodnocení a porovnání možností získávání finančních prostředků na fungování a provoz nestátních neziskových organizací, na základě provedených analýz financování, marketingové strategie a fundraisingových metod Diecézní charity ostravsko-opavské.
Abstract:
The main aim of my thesis is to evaluate and compare options of raising funds for running and operation of non-governmental organizations according to funding analysis, a marketing strategy and fundraising methods of Diocesan Charity Ostrava-Opava.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Šárka Dořičáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAŠKOVÁ, Lucie. Fundraising, marketing a financování nestátních neziskových organizací. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií