Bc. Andrea PALEČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt efektivního vymáhání nedoplatků na finančním úřadě: Daňový úrad Banská Bystrica I

The project of available exaction of tax arrear at Inland Revenue Office: Inland Revenue Office, Banská Bystrica town, No. I
Abstract:
The thesis deals with an analysis of trends in the area of tax arrears in the Slovak Republic since year 2000 and the reasons of persistence and continuous rise of these. The current status of tax arrears is investigated and factors leading to situation whereby tax subjects submit tax returns but fail to settle their tax liability or fail to settle the correct amount thereof. The thesis further deals …více
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá analýzou vývoje daňových nedoplatků v Slovenské republice od roku 2000, příčinami jejich vzniku a neustálého růstu. Hodnotí současný stav daňových nedoplatků a faktory, které vedou daňové subjekty k přiznání, ale nezaplacení daně, respektivě neodvedení v správné výšce. Pojednává o spůsobech daňové exekuce a úrovni vymáhání jako nuceného výkonu, který sleduje zaplacení anebo …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2005
Zveřejnit od: 13. 5. 2005
Identifikátor: 1881

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2005
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Ďaďo

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PALEČKOVÁ, Andrea. Projekt efektivního vymáhání nedoplatků na finančním úřadě: Daňový úrad Banská Bystrica I. Zlín, 2005. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2005

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2005 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing