Mgr. Kamila MAJKUSOVÁ

Disertační práce

Klinický doporučený postup pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči

Clinical Praktice Guideline Preventing Falls of patients in institutional care
Anotace:
Cílem práce bylo vytvořit klinický doporučený postup (KDP) pro prevenci pádů pacientů v akutní a dlouhodobé péče metodou transkontextuální adaptace a ověřit jeho využitelnost v klinické ošetřovatelské praxi. Klinické doporučené postupy prevence pádů byly vyhledávány v elektronických databázích za období 2000 - 2012. Po analýze 38 nalezených dokumentů bylo dále hodnoceno podle metodiky ADAPTE a AGREE …více
Abstract:
The aim of this dissertation was to create a clinical guideline (CPG) for preventing falls of patients in acute and long-term institutional care using the method of transcontextual adaptation, implement it into clinical practice and verify its applicability in clinical nursing practice. CPGs for preventing falls were systematically searched in databeses of clinical guidelines and electronic databases …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 11. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAJKUSOVÁ, Kamila. Klinický doporučený postup pro prevenci pádů pacientů v ústavní péči. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta