Katarína Kornietová

Bachelor's thesis

Finančná analýza spoločnosti Iveco Czech Republic, a.s.

Finanční analýza společnosti Iveco Czech Republic, a.s.
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je zpracování finanční analýzy podniku Iveco Czech Republic, a.s. za období 2007-2011, dle kterého bude možné zhodnocení finančního zdraví podniku a jeho stability v čase. Práce je rozdělená na dvě hlavní části. První teoretická část pomocí zpracování literárních zdrojů popisuje základní metody finanční analýzy. V praktické části jsou tyto metody následně aplikovány na konkrétní …viac
Abstract:
The main goal of this bachelor's thesis is to elaborate a financial analysis of Iveco Czech Republic, a.s. between years 2007-2011, according to which it will be possible to evaluate company's financial health and its stability in time. The work is formed by two major parts realms. It is theoretical part, that describe with using of the literature basic methods and ways of making financial analysis …viac
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je spracovanie finančnej analýzy podniku Iveco Czech Republic, a.s. za obdobie 2007-2011, podľa ktorého bude možné zhodnotiť finančné zdravie podniku a jeho stabilitu v čase. Práca je rozdelená na dve hlavné časti. Prvá teoretická časť pomocou spracovania literárnych zdrojov popisuje základné metódy finančnej analýzy. V praktickej časti sú tieto metódy následne aplikované …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedúci: Peter Slunčík
  • Oponent: Petr Boukal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66192