Ing. Marian Novotný

Master's thesis

Podnikatelský záměr - založení nového hotelu

Business intent - foundation of a new hotel
Abstract:
Diplomová práce „Podnikatelský záměr – založení nového hotelu“ předkládá podnikatelský záměr založení nového hotelu ve Špindlerově Mlýně. Jedná se o zakladatelský podnikatelský záměr, který majitel připravil před samotným zahájením podnikatelské činnosti. Práce se věnuje širokému spektru faktických aspektů fungování hotelu a je podložena detailní finanční ana- lýzou nákladů, výnosů a financování podnikání …more
Abstract:
The thesis „Business Intent – Foundation of a New Hotel“ introduces business intent of foundation of a new hotel in Špindlerův Mlýn. It is a starting business intent which has been prepared before the initiation of business activity. The thesis considers wide range of real aspects regarding entrepreneurial activities in hotel operations. It is based on detailed financial analysis of costs, revenues …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Mgr. Martina Miskolczi
  • Reader: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance