Mgr. Kamila Jonášová

Bakalářská práce

Metodická příručka „Na zahradě“ pro výuku environmentální výchovy v mateřské škole

Methodical manual "In the garden" for environmental education in kindergarten.
Anotace:
Ve své práci se věnuji tématu environmentální výchovy v prostředí zahrady mateřské školy, potažmo jejího nejbližšího okolí. V teoretické části práce objasňuji základní pojmy environmentální výchovy, její legislativní zakotvení, význam venkovního prostředí, popisuji vhodné metody, ale také možná úskalí. V praktické části práce ukazuji možnosti realizace vybraných témat z oblasti environmentální výchovy …více
Abstract:
In the thesis I present the topic of environmental education in the garden of a kindergarten and its closest surroundings. In the theoretical part of the thesis basic terms of environmental education along with its legislation and significance of outdoor environment are explained. Suitable methods as well as difficulties are also described. Practical part focuses on possible realization of chosen topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy