Bc. Marie Černohousová

Bakalářská práce

Možnosti využití on-line komunikace v prostředí veřejné správy.

The possibilities of utilization on-line communication in the public administration surroundings
Anotace:
Tato práce je věnována probíhající on-line komunikaci v prostředí veřejné správy. Zahrnuje možné typy komunikací, způsoby on-line komunikace a samotné dorozumívání mezi veřejnou správou a občany. Obsahuje porovnání jednotlivých komunikací u dvou subjektů veřejné správy a celkové zhodnocení samotných druhů komunikací.
Abstract:
This dissertation is devoted to actual on-line communication in surrounding of public administration. Here are included possible types of communication, ways of on-line communication and intercommunication between residents and public administration itself. Here is also contained comparison of particular communication by two subjects of public administration and general evaluation of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černohousová, Marie. Možnosti využití on-line komunikace v prostředí veřejné správy. . Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Regionální a informační management