Veronika NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Mapování ruderální flóry v Plzni Křimicích, mapové listy: Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1

Mapping of ruderal Flora in Plzeň city (Křimice), map grids: Stříbro 1-4/2 and Stříbro 0-4/1
Anotace:
Bakalářská práce má dva cíle. Prvním je mapování ruderální flóry a tvorba inventarizačních seznamů pro mapové listy Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1. Druhým je zmapování výskytu invazivních druhů a tvorba mapy invsivních druhů. Údaje z terénního výzkumu pocházejí z vegetační sezóny 2011. Práce se zabývá charakteristikou území, metodikou práce a charakteristikou invasivních druhů. Flóristická část se zabývá …více
Abstract:
This bachelor thesis has two objectives. First of them is mapping of ruderal flora and creating of inventarisation lists of species for mapped area Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1. The other objecive is mapping of invasive species and creating of map of invasive species. The data of research of terrain comes from vegetative season 2011. The thesis deals with characteristic of the area, methodic of research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2012
Zveřejnit od: 16. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Veronika. Mapování ruderální flóry v Plzni Křimicích, mapové listy: Stříbro 1-4/2 a Stříbro 0-4/1. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.7.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání