Bc. Sanaa Nabil Ali

Bachelor's thesis

The use and impact of advertising in social campaigns

The use and impact of advertising in social campaigns
Abstract:
Tato práce sa bude zaoberat koncepcii genderových a sociálních stereotypů vyvinutých ve feministické revoluci a rozebírá jejich hodnotu pro syntézu nedávného historického výzkumu v mužskosti a ženách. Vzhledem k tomu se zhodnotí literatura o vzhledu žen, které bojují přes hřbitovy, se zaměřením na rozdíly v sociální třídě v pracovním prostředí, rodinné strategie, sexualitu, násilí, profesionalitu a …more
Abstract:
This paper will discuss the concepts of gender and social stereotypes as developed in feminist revolution and deliberates their value for synthesizing recent historical research in masculinity and women. As this will review the literature on the appearance, of women struggles through the cemeteries. focusing on social class differences in work environment, family strategies, sexuality, violence, professionalism …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2020
  • Supervisor: MSc Mirela Moldoveanu
  • Reader: Ph.D. Vadim Semenenko, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication