Jakub Živanský

Diplomová práce

Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank

Foreign Mortgage Covered Bonds as Source of Funding for Czech Banks
Anotace:
Diplomová práce se věnuje zahraničním hypotečním zástavním listům, které české banky mohou vydávat podle anglického práva na zahraničních regulovaných trzích od účinnosti novely zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů z roku 2012. Diplomová práce vymezuje základní charakteristiky zahraničních hypotečních zástavních listů, uvádí důvody pro jejich vydávání a porovnává je s …více
Abstract:
This Diploma Thesis describes foreign mortgage covered bonds which can be issued by Czech banks under English law on foreign regulated markets after the amendment to the Czech Act No. 190/2004 Coll., the Bonds Act, as amended took effect in 2012. The Diploma Thesis outlines basic characteristics of foreign mortgage covered bonds, lists reasons for their issuance, and compares them with certain alternative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Jakub Cibulka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49300