Mgr. Lucia Hrivňáková

Bakalářská práce

Reprezentace homosexuality v příručkách sexuální výchovy

The represetnation of homosexuality in sex education textbooks
Abstract:
This thesis depicts the manner in which homosexuality is represented in the sex education textbooks. It is based on Michel Foucault’s concept of the power- knowledge- pleasure regime, discussing the way sexuality comes into discourse and becomes either the instrument of power or the point of resistance, disturbing the power structures. Sex education is presented in the Czech context. The author outlines …více
Abstract:
Táto práca je venovaná reprezentácii homosexuality v príručkách sexuálnej výchovy. Opiera sa o koncept režimu moci – vedenia – slasti Michela Foucaulta, pojednávajúci o spôsobe, akým sexualita vstupuje do diskurzu a stáva sa pritom nástrojom moci alebo naopak bodom odporu narúšajúcim mocenské štruktúry. Sexuálna výchova je predstavená v českom kontexte. Autorka načrtáva základné body verejnej diskusie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Závorková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma