Bc. Dana Henčeková

Diplomová práce

Firemní kultura nadnárodních firem a spokojenost zaměstnanců

The corporate culture of multinational companies and the employee satisfaction
Abstract:
Thesis is focused on corporate culture in three multinational companies. There are explained the present trends about employee motivation and satisfaction, the area about education and remuneration. The aim is to analyze the corporate culture by using the secondary data from the questionnaire surveys and companie´s internal information. The application part is focused on the questionnaire survey of …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na firemnú kultúru troch nadnárodných firiem. Sú v nej vysvetlené súčasné trendy ohľadom motivácie zamestnancov a ich spokojnosti, oblasť vzdelávania a odmeňovania. Cieľom práce je analyzovať firemnú kultúru troch nadnárodných firiem za použitia sekundárnych dát dotazníkových šetrení a interných informácií firiem. Aplikačná časť je zameraná na dotazníkové šetrenie týchto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace