Bc. Miloslav Fiala

Bakalářská práce

Zhodnocení využití Customer Relationship Managementu obchodní společnosti

Assessment of usage of Customer Relationship Management of a company
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení úrovně řízení Customer Relationship Managementu podniku Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o. V teoretické části je popsán informační systém Customer Relationship Managementu. V části analyticko-praktické je provedena jeho analýza na základě srovnání informačního systému původního a novějšího typu. Ke sběru dat a informací potřebných pro analýzu systému CRM je využito dotazníkové …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the assessment of the level of management in Customer Relationship Management at the Enterprise Gedeon Richter Marketing Czech Republic. The theoretical part describes the information system of Customer Relationship Management. In the analytical and practical part there is an analysis performed on the basis of a comparison of the system – the older and new type. To …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Král, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting