RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Disertační práce

Staré průmyslové regiony - vývojové tendence, možnost rozvoje

Old industrial regions - development tendencies and opportunities
Anotace:
Předložená disertační práce řeší problematiku starých průmyslových regionů jako specifických území vyspělých států světa. V západní Evropě tyto oblasti čelily od zhruba 80. let. 20 stol. vážným problémům se zastaralostí svých struktur a poklesu výkonnosti regionální ekonomiky. Lze říci, že symbolizovaly v koncentrované regionální podobě nejzásadnější zakolísání fungování ekonomiky kapitalistických …více
Abstract:
The presented dissertation thesis deals with the problems of old industrial regions as specific areas of developed countries of the world. In Western Europe these areas has faced great problems with their matured structures since 80s and also the productivity of regional economics has decreased. It can be said that these regions symbolized in a concentrated regional form the most fundamental loss in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 10. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Vančura, Ph.D., doc. RNDr. Milan Viturka, CSc., prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta