Bc. Veronika Fišerová

Bakalářská práce

Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Banks Battle against Money Laudering
Anotace:
Anotace Bakalářská práce je zpracována na téma „Boj bank proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kde první kapitola je úvodem do dané problematiky. Je zde popsaný organizovaný zločin, pojem praní špinavých peněz, charakteristické rysy procesu a fází praní špinavých peněz. Druhá kapitola se věnuje mezinárodní spolupráci, jsou zde popsány základní mezinárodní …více
Abstract:
Annotation Bachelor thesis deals with the theme " Banks Battle against Money Laundering". The thesis is divided into four chapters, where the first one introduces the topic. Basic terms, such as organized crime, money laundering and characteristic feature a of its proces and stages, are described here. The second chapter is devoted to international cooperation. The author which describes basic international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Kalabis
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS