Bc. Milan Bláha

Bakalářská práce

Návrh nové trasy silnice II/280 - obchvat obce Domousnice

A Design of the new route of the road II/280 - the bypass of Domousnice
Anotace:
Tato bakalářská práce je návrhem nové trasy silnice II/280 obchvat obce Domousnice. Cílem bylo provést variantní návrh nového směrového a výškového vedení komunikace mimo exponovanou a dopravně nevyhovující část obce.
Abstract:
This bachelor's thesis describe three variations of the design of the new route of the road II/280 - the bypass of Domousnice . The purpose was to make a variety solution. The result is three variations of the bypass of Domousnice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bláha, Milan. Návrh nové trasy silnice II/280 - obchvat obce Domousnice. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství