Bc. Pavol Tomko

Bakalářská práce

Studie proveditelnosti obchvatu města Opočna

Feasibility study of bypass of the borough Opočno
Anotace:
Jedná se o návrh obchvatu města Opočna. Bylo navrženo směrové a výškové vedení komunikace, včetně konstrukce vozovky a odvodnění. Obchvat je navržen jako kategorie S9,5/70.
Abstract:
The work is the proposal shifting of the road II/298 in Opočno. It was designed directional and height lead of communication include pavement construction and drainage. Bypass is designed like category S9,5/70.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Vladislav Borecký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomko, Pavol. Studie proveditelnosti obchvatu města Opočna. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství