Mgr. Veronika Chabičovská

Bakalářská práce

Religiozita Romů v Bulharsku na příkladu české salesiánské misie

Religiosity of Roma people in Bulgaria on the example of Czech Salesian Missions
Anotace:
Tato práce se zabývá religiozitou Romů v Bulharsku, především ve městě Stará Zagora. Dále představuje českou salesiánskou misii, která na tomto místě působí. Práce přispívá k poznání určitých segmentů náboženské tematiky u Romů skrze rozhovory s nimi. Otázky v rozhovorech se týkají víry v Boha, v osud nebo nadpřirozené jevy, dále pověrčivosti, zkušenosti s magií a vykládáním z ruky nebo z karet, nebo …více
Abstract:
This work deals with religiosity of Roma people in Bulgaria, especially in the town Stara Zagora. It represents also the Czech Salesian mission, which is working there. The thesis contributes to the understanding of certain segments of the religious themes by Roma people through interviews with them. Questions in the interviews are related to the faith in God, in destiny or supernatural phenomena, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta