Martina Dohnalová

Master's thesis

Citlivostní analýza vyhodnocení viditelnosti z linie v ArcGIS

Sensitivity Analysis of Visibility Assement From a Line in ArcGIS
Abstract:
Diplomová práce řeší analýzu viditelnosti z linie v ArcGIS, zhodnocuje ji a navrhuje řešení potenciálního problému. Funkce Viewshed vyhodnocuje viditelnost pouze z nodů a z vertexů linie pozorování. Proto v některých případech, kde jsou od sebe vertexy vzdálenější, není vyhodnocení viditelnosti zcela korektní. Některé oblasti vyhodnocuje jako neviditelné i přes to, že v reálu viditelné jsou. Jedná …more
Abstract:
This thesis addresses the analysis of the visibility of lines in ArcGIS, evaluates and proposes a solution to its problem. Viewshed evaluates only the visibility of nodes and vertices on the line. Therefore in some cases, if the vertices are farther away, the results of analysis of visibility is inaccurate. Some areas were evaluated as invisible despite the fact that they are visible in real. Viewshed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Kateřina Růžičková
  • Reader: Jana Svobodová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava