Bc. Tomáš Lokajíček

Bakalářská práce

Sanace rodiny koordinovaná v rámci multidisciplinárního týmu jako způsob řešení situace ohroženého dítěte

Support for families coordinated in a multidsciplinar team as a way of solving the children at risk situation
Anotace:
Předkládaná práce „Sanace rodiny koordinovaná v rámci multidisciplinárního týmu jako způsob řešení situace ohroženého dítěte“ se zabývá podporou rodin s ohroženými dětmi prostřednictvím multidisciplinárního týmu a popisuje sanaci rodiny jako postup podporující fungování takovýchto rodin. Práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části, jsou nejprve definovány základní pojmy, které se v práci …více
Abstract:
Bachelor thesis “Support for families coordinated in a multidisciplinary team as a way of solving the children at risk situation“, deals with family support through a multidisciplinary team and describes family preservations as a method supporting the function of such families. The thesis is divided into two parts. In the first, theoretical part, the basic concepts that the thesis includes are defined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Šuráňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta