Bc. Barbora Kukučková

Diplomová práce

Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010

The simulation of the project management with Microsoft Project 2010
Abstract:
KUKUČKOVÁ, Barbora: The simulation of the project management with Microsoft Project 2010. [Thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Year of defense: 2014. Number of pages: 71. This diploma theisis primarily deals with application of project …více
Abstract:
KUKUČKOVÁ, Barbora: Simulácia riadenia projektu s využitím nástroja Microsoft Project 2010. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán 71. Táto diplomová práca sa zaoberá primárne aplikáciou metodiky Microsoft Project 2010 pre …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK