Mgr. Jana Matějková

Bakalářská práce

Popisovače textur při práci s biomedicínskými daty

Texture descriptors for biomedical image data
Anotace:
Cílem práce bylo prostudovat problematiku popisovačů textur, z nich vybrané implementovat a na základě získaných dat provést jejich porovnání a vybrat ty, které jsou vhodné při práci s biomedicínskými daty. Předmětem studia byly zejména tzv. Haralick features, Zernike features a vybrané deskriptory z množiny SLF (Subcellular Location Features) vyvíjené ve skupině Murphy lab (murphylab.web.cmu.edu) …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore textural descriptors, implement some of them, compare them based on collected data and choose those which are suitable for work with biomedical data. Subject of this study are especilly Haralick features, Zernike features and selected descriptors from set of SLF (Sebcellular Location Features) developed in Murphy lab group (murphylab.web.cmu.edu) at Carnegie …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Batko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky