Bc. Eliška KOPECKÁ

Diplomová práce

Cochemská praxe

Cochem practice
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je Cochemská praxe. Cílem teoretické části mé diplomové práce je analyzovat průběh Cochemské praxe. Hlavním cílem výzkumné části práce je pomocí komparativní analýzy porovnat aplikaci Cochemského modelu v zahraničních soudních řízeních. Dílčím cílem komparace je zhodnotit, jakým způsobem je Cochemská praxe realizována v českých legislativních podmínkách. V první kapitole …více
Abstract:
The topic of my thesis is the Cochem practice. The goal of the theoretical part of my thesis is to analyse the Cochem practice's process. The goal of the research part is to compare how the Cochem practice is realised in legislative conditions abroad. A subsidiary goal of this comparison is to evaluate how the Cochem practice is realised in the legislative conditions of the Czech Republic. The first …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Eliška. Cochemská praxe. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce