Bc. Šárka Švecová

Master's thesis

Thiazol-4,5-dikarbonitril jako nová elektron akceptorní jednotka v push-pull molekulách

Thiazole-4,5-dicarbonitrile as a new electron withdrawing unit in push-pull molecules
Abstract:
Byla provedena literární rešerše zaměřená na push-pull D-p-A chromofory s vnitřním přenosem náboje využívající pětičlenné heterocykly jako elektron akceptorními jednotky. Byla vyvinuta efektivní metoda přípravy 2-bromthiazol-4,5-dikarbonitrilu jako klíčového intermediátu, ze kterého bylo cross-coupling reakcemi syntetizováno sedm push-pull chromoforů s modifikovanou délkou p-konjugovaného můstku. V …more
Abstract:
A literature search focusing on push-pull D-p-A chromophores with intramolecular charge-transfer utilizing five-membered heterocycles as an electron acceptor unit has been carried out. An efficient preparation of 2-bromothiazole-4,5-dicarbonitrile as a key intermediate has been developed. Seven new push-pull chromophores with modified length of the p-conjugated bridge have been synthesized by cross …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Švecová, Šárka. Thiazol-4,5-dikarbonitril jako nová elektron akceptorní jednotka v push-pull molekulách. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Chemistry / Organic Chemistry